Ydelser

Projektledelse
Rådgivning
Undersøgelser

Vores ydelser inkluderer:

  • Diversity management
  • Ledelse på tværs af alder
  • Skræddersyede ambassadør mentorprogrammer: intern
  • Buddy system: ude af kontoret
  • HR/Global mobility træning: repatriering
  • Kurser i interkulturelle kompentencer
  • Professionelt kommunikation på engelsk (møder, præsentationer, taler)
  • Træning i dansk samfunds- og arbejdskultur
  • Rådgivning for samlever’s karriere og workshops omkring identitet
  • Dansk sproglig støtte: internt/online
  • Netværksfacilitering
  • Omfattende pædagogisk rådgivning og skolesøgning
  • Psykologisk støtte (overgang, kulturchok, tredjekultursbørn)
  • Destination Service Providers (DSP) support via vores strategiske partnere

Klienter

Lolland Kommune
Tiny Tots